Одбор / Church Board

English

Чланови Црквеног Одбора вам стоје на располагању у вези са свим питањимa која имате.

Чланови Црквеног Одбора

Председник            Милорад Ђорђевић
Потпреседник        Шпиро Јокић
Секретар                

Благајник                Александар Суботић
Члан одбора           Саша Милановић
Члан одбора           Бојан Јовановић
Члан одбора            Владимир Чађо
Члан одбора            Брацо Маричић
Члан одбора            Дражен Сузић             
 Члан одбора            Душан Лемаић           

Уколико имате предлоге или примедбе то нам можете проследити и путем нашег контакт формулара који је доступан овде:

Контакт

Конкретно време и место одржавања састанака одбора можете пронаћи у најавама. Састанци су отворени за све парохијане. Извештаје са састанака можете пронаћи овде.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃

President                        Milorad Đorđević
Vice President                Spiro Jokic
Secretary                        
Treasurer                       Aleksandar Subotic
Board member              Saša Milanović
Board member              Bojan Jovanovic
Board member              Vladimir Čađo
Board member              Braco Maričić
Board member              Drazen Suzic
Board member              Dusan   Lemaic                

Church Board members are available to answer any questions you may have. Board is open for suggestions and comments and those can be submitted to us through contact form that can be found below.

Contact

Church board meeting are open for members of parish. Meeting times and location can be found in announcements.  Meeting minutes are available here.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃