Помозите донацијом / Donate

Помозите вашим прилозима отплату кредита, изградњу цркве и пратећих објеката. Сви ваши прилози без обзира на износ су увек добродошли и биће примљени са благодарношћу.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃


Thank you for your consideration in giving financially. Your gifts will help us provide resources for church construction and parish financing. All contributions matter and are highly appreciated, regardless off the amount.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃

Donate with PayPal button