Старатељство / Stewardship

Старатељство је хришћански начин улагања и подржавања цркве да би она могла да настави своју мисију и рад. Свој прилог можете дати на недељној служби или послати поштом благајникy на назначену адресy испод. Сви ваши прилози без обзира на износ су увек добродошли и биће примљени са благодарношћу .  За 2019 годину договорени прилог по породици износи 50$ месечно (600$ на годишњем нивоу). Пријаву за старатељство можете преузети овде.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃

Stewardship is Christian way of investing and supporting your Church so it can carry on its mission and work. Your financial contribution can be delivered at the church services or send by mail to treasurer address below. We are thankful for all contributions regardless of the amount. For 2019 financial contribution per family is 50$ per month (600$ for whole year). Stewardship application form can be found here.

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃

Чекове и пријаву за старатељство можете слати благајнику на следећу адресy / Please send your Stewardship application form, check or money order to church board treasurer to following address :

Aleksandar Subotic
5900 Kensington Аve, Richmond, VA 23226

Make checks payable to Serbian Orthodox Church. 

≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃≃