ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И МЕРЕ ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID-19 – GREAT LENTEN SERVICES AND PRECAUTIONARY MEASURES IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19

СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНИМА ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ПРЕДМЕТ: ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И МЕРЕ ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID-19

Настаје време Часнога поста. Започнимо га добрим делима. (Други канон Чистог Понедељка)
Љубљени у Христу,

Велики и часни пост у коме се налазимо, прилично је закомпликован ширењем вируса COVID-19, познатијег као Корона вирус. Пандемија истог проглашена је од стране Светске здравствене организације (СЗО), а од данас је председник Доналд Трамп до даљњег прогласио ВАНРЕДНО СТАЊЕ у Сједињеним Америчким Државама.

Ко што знамо, Бог никада није творац зла, али допушта га зарад нашег добра и зарад нашег спасења. Према томе, на ову пандемију не смемо гледати као на искушење, јер нас Господ никада не искушава, већ као на испит наше вере и духовне зрелости.

У вези са овим, доносимо следећи, прикладни навод Никол М. Рокас (Nicole M. Roccas), преузет из „С вером и љубављу: Мисли лаика у вези са приступањем Светој Чаши за време пандемије“:

„COVID-19 и превентивне промене и прекиди које нам доноси, није отклон од нашег Часног поста и наших живота. Он јесте наш Пост. Он јесте наш живот. Ово је за сада, арена у коју смо стављени и у којој морамо постићи спасење, заједно и у заједници са другима.“

Пошто смо се по предмету одржавања Великопосних служби у јеку Корона вируса консултовали са Архијерејским замеником и Архијерејским намесницима доносимо следеће одлуке, које ће бити на снази током прелазног периода:

 Отказују се сва Недељна великопосна вечерња са предавањима. Како би се избегла непотребна путовања, сваки свештеник са својим вернима, уколико то желе, може служити ове значајне службе у својој парохијској цркви, без икаквог пратећег предавања или друштвеног догађаја;

 Отказују се све заједничке – саборне Литургије Пређеосвећених дарова. Сваки свештеник са својим вернима, може служити ове значајне службе у својој парохијској цркви, како би се скратила путовања и смањио број окупљених, али без заједничког оброка у наставку; и

 Отказују се Исповест свештенства и Семинар који су заказани за 25-26. март 2020. Авио-компаније и хотели спремни су да рефундирају трошкове. Архијерејски намесници могу организовати Исповест свештенства у својим подручним Намесништвима.

 Што се тиче Свете тајне Исповести, имајући у виду близину исповедника и онога који се исповеда, а узимајући у обзир и оно што за сада знамо о Корона вирусу, Света тајна Исповести би требало обављати без полагања епитрахиља над главом покајника, а који ће држати погнуту главу или пак клечати (уколико није недеља). Напослетку, исповедник ће над главом покајника начинити знак крста; и

 Како се приближавамо крају месеца марта, извршићемо поновну процену ситуације и тада ћемо донети одлуку спрам наставка Великопосних богослужења.

Издаје се зарад знања и сходног поступка.

Са архијерејским благословом и очинском љубављу,

+Иринеј

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

TO ALL CLERGY, MONASTICS & FAITHFUL OF THE DIOCESE OF EASTERN AMERICA OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

RE: GREAT LENTEN SERVICES AND PRECAUTIONARY MEASURES IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19

The season of the Holy Fast is now at hand. Let us begin it with good actions. (Second Canon of Clean Monday)
Beloved in Christ,

This Great and Holy Lent, in which we now find ourselves, has been duly complicated with regard to the viral spread of COVID-19, more popularly known as Coronavirus, which has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO), and as of this day, President Donald Trump, has declared, until further notice, a NATIONAL EMERGENCY in the United States of America.

God, as we know, is never the author of evil, however, He does, however, permit it for our good and toward our salvation. As such, we must not look upon this pandemic as a temptation, for our Lord never leads us into temptation, rather as a test of our faith and spiritual maturity.

Relative to the same, the following, most appropriate quote by Nicole M. Roccas, is taken from “In Faith and Love: A Layperson’s Thoughts on Drawing Near during a Pandemic”:

“COVID-19, and the precautionary changes and disruptions it is bringing to many of us, is not a diversion from our Lent and our lives. It is our Lent. It is our lives. This is, for now, the arena we have been given in which to work out our salvation alongside and in community with one another.“

Having discussed the matter of Great Lenten Services in the wake of the Coronavirus with our Episcopal Deputy and Deans, the following decisions have been rendered, and are in effect for an interim period:

 All scheduled Sunday Evening Great Lenten Vespers and Lectures are herein cancelled. To avoid undo travelling, each parish priest, together with his faithful, may, if they so desire celebrate these truly meaningful services in their individual parish churches, without any lecture or social hour following;

 All scheduled joint Liturgies of Pre-sanctified Gifts are herein cancelled. Each parish priest, together with his faithful, may celebrate in their individual parish churches to reduce travel and group numbers a gatherings, however, without a common meal following; and

 Clergy Confessions and Seminar scheduled for March 25-26, 2020 are herein cancelled. Airlines and hotels will readily provide refunds at this time. Each Dean may arrange for Clergy Confessions in their local Deaneries;

 Concerning the Sacrament of Holy Confession, given the close proximity of the confessor and penitent, and what we thus far know about the Coronavirus, is to be administered without placing the stole over the head of the penitent, who will keep their head bowed during confession, or kneel (if it is not a Sunday). At the conclusion, the confessor shall make the sign of the Cross over the head of the penitent; and

 As we near the end of March, the situation will be reassessed and we will address the question of continuing Great Lenten Liturgical Services and the like.

The above is for your information and implementation.

With Archpastoral blessings and Paternal love,

+Irinej

BISHOP OF EASTERN AMERICA