ДОПУЊЕНА УПУТСТВА У ВЕЗИ СА ПАНДЕМИЈОМ COVID-19 – UPDATED DIRECTIVES REGARDING THE COVID-19 PANDEMIC

Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима
Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве
Док се Сједињене Америчке Државе суочавају са глобалном, безпреседанском, и
нагло промењивом пандемијом COVID-19, у вези са Нашим, раније издатим
упутствима, овим Вас обавештавамо да, у вези са поменутим, и даље остајемо
посвећени пружању наших Архипастирских савета и смерница током трајања ове
кризе, као и испуњавању наше заједничке дужности да осигурамо безбедност свег
нашег свештенства, монаштва и верног народа, а са њима и заједницâ у којима
живимо, поштујући у потпуности прописе наше свете, православне хришћанске вере.
Свети Архијерејски Синод наше Српске Православне Цркве је, између осталог, у свом
недавном Саопштењу за јавност позвао „…све вернике наше Цркве на одговорност и
трезвеност у овој ситуацији и апелује на њих да не пренебрегавају упутства
медицинских служби и државних органа, и да не запостављају или игноришу
прописане превентивне мере – једном речју, да не излажу опасности ни себе ни друге.
Нема места, међутим, паници и непровереним гласинама.”
Сходно томе, смернице и ограничења савезне, државне и локалне управе, не
дозвољавају нам да се окупљамо у групама са више од десет (10) особа на једном
месту, ако и уопште. Да бисмо дали наш удео у борби против ове пандемије, начинили
смо следеће, допуњене смернице за све парохије и манастире Епархије
источноамеричке, које на снагу ступају одмах, и трају до даљњег:
• Понављамо Наш претходни позив да парoхије откажу све нелитургијске и
друштвене активности;
• Служење Свете Божанствене Литургије остаје императив наше православне
хришћанске вере и нашег спасења. Јер смо у Христу, као што то раније
напоменусмо, „већ исцељени, и бивамо непрестано исцеливани примањем
Свете тајне Причешћа, самог Тела и Крви Господа нашег Исуса Христа“.
Међутим, с обзиром на отежавајуће околности у којима тренутно живимо,
колико год то било болно, почевши од недеље, 22. марта, 2020.године па до
даљњег, Свете Литургије ће служити свештеник уз помоћ чтеца и појца, а само
тамо где је то дозвољено, укупна бројка од 10 особа на било којој од
литургијских служби је дозвољена;
• Како се и даље налазимо у светим данима Часнога поста, свештеник може
припремити други Агнец, као што то чинимо за Литургију Пређеосвећених
Дарова, који се затим може расподелити у току седмице да би верницима биле
доступне, Свете и Животворне Тајне Христове, те да на тај начин не остану
лишени причешћивања Тајном над Тајнама у овом времену искушења. То се,
међутим, мора чинити у складу са прописима црквеног типика;

• Све остале литургијске службе се могу служити се на исти начин, онако како
дозвољавају локалнa правила;
• Сахране ће се обављати у складу са упутствима издатим од стране цивилних
власти и управитеља дотичних институција;
• Подстичу се парохије које користе технологију за јавни пренос светих
богослужења, да након консултације са надлежним архијерејем или
намесником у вези њихове правилне употребе, исто и чине;
• Све парохијске и манастирске цркве треба да остану отворене по редовном
распореду или по заказивању, за молитве верника и паљење свећа;
• Све мере да се осигура темељна дезинфекција и чишћење свих црквених
објеката, морају се наставити у складу са стандардима и смерницама CDC и
локалног Одељења за здравље; и
• Иако нам, по наведеном моделу, није дозвољено да се окупљамо, ово време
морамо схватити и прихватити као прилику да учинимо све што можемо како
бисмо увећали нашу бригу једних за друге, за ширу заједницу у којој живимо и
одговорност коју сносимо.
Његова Светост, Патријарх српски Г. Иринеј, дао нам је савршени пример како,
схватајући озбиљност ситуације, и сам излази у сусрет молбама лекара инфектолога
и епидемиолога када је у питању пандемија, те позива све нас да се строго
придржавамо прописаних мера заштите од корона вируса. С тим у вези, одлучио је да
својим личним примером, као грађанин старије животне доби, покаже како се треба
жртвовати и придржавати неопходних рестриктивних мера које прописују медицински
стручњаци и државни органи.
Због тога нас Црква, као извор свих благослова, сада позива на негу Христовим
заповестима, и на пут у Његово Царство. Када нам Црква говори када треба постити, а
када не постити, ми слушамо и дајемо све од себе да се придржавамо тих упутстава.
Исто тако, када нам Црква даје одређена упутства, као она горе наведена, ми
слушамо и трудимо се да дамо све од себе како би се придржавали Њених упутстава.
Зато прихватимо ова ограничења као још један, насушни подвиг поста, још један
подвиг у времену искушења, допуњавајући и надопуњавајући древне врлине молитве,
поста и бриге једни другима кроз милосрђе и дела љубави и милости према онима око
нас.
И заиста, као што каже преподобни Силуан Светогорски, сви смо одговорни једни за
друге: „Мој брат је мој живот.“ Нека нам сведобри Господ подари снаге да наставимо
ово наше путешествије кроз Часни пост, прослављајаћи Његово Животворно и
Спасоносно Страдање са вером и храброшћу, за време док чинимо насушне жртве за
духовно и физичко благостање свих, у светлу Његовог Славног Васкрсења.
Ова допуњена упутства су замена за она претходно објављена и дистрибуирана.
С Архијерејским благословом и очинском љубаљу,

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

+Иринеј

To our Beloved Clergy, Monastics and Faithful

of the God-protected Diocese of Eastern America of the Serbian Orthodox Church
As the United States of America faces this globally unprecedented and rapidly changing
COVID-19 pandemic, relative to our previously issued guidelines, we remain fully committed
to providing Archpastoral guidance throughout this crisis and fulfilling our common duty to
ensure the safety of all our clergy, monastics and faithful, and through them the communities
in which we abide, while fully respecting the precepts of our Orthodox Christian Faith.
The Holy Synod of Bishops of our Serbian Orthodox Church has, among all else, noted in
its recent Communiqué, that it “…calls upon all the faithful of our Church for responsibility
and sobriety in this situation and urges them not to neglect the instructions of the medical
services and state authorities and not to neglect or ignore the prescribed preventative
measures – in one word, not to endanger themselves or others. There is no space, however,
for panic and rumors.”
As such, federal, state and local government guidelines and restrictions do not allow us to
congregate – either at all, or no more than groups of 10. In order for us to do our share in
combatting this pandemic, we have compiled the following updated guidelines for all
parishes and monasteries of the Eastern American Diocese, effective immediately and until
further notice:
 We reiterate our previous call for parishes to cancel all non-liturgical activities and
social functions;
 The celebration of the Divine Liturgy remains an imperative for our Orthodox Christian
faith and for our salvation. For in Christ, as we have noted, “we are already healed,
and continually being healed through receiving Holy Communion, the very Body and
Blood of Jesus Christ”. However, given these trying circumstances under which we
now live, painful as it may be, beginning this Sunday, March 22, and until further notice,
the Divine Liturgy will be celebrated simply by the priest, assisted by an altar server,
and a chanter and, only where permitted, no more than 10 persons total at any
liturgical service;
 As it is Great and Holy Lent, the priest may prepare a second Lamb, as we would do
for the Liturgy of Presanctified Gifts, which then can be distributed on weekdays in
order to give the faithful access to the Life-Creating Mysteries of Christ, and not
deprive them of the Holy Sacrament of Sacraments during these troubling times. This
must, however, be done in accordance to the manner prescribed by our liturgical
books;
 All other liturgical services may be served in the same manner, again, as permitted by
local regulations;

 Funerals will be done in accordance with the guidelines established by civil authorities
and industry directors;
 Parishes, which incorporate technology to livestream the Divine Services, are
encouraged to do so, after consulting with the Bishop or Dean regarding their proper
use and distribution;
 All parish and monastery churches should remain open on a scheduled basis, or by
appointment, for our faithful to offer individual prayers and light candles;
 All measures to ensure the thorough cleaning and sanitizing of all church facilities must
continue according the standards and guidelines of the CDC and local Health
Department; and
 Though we are not permitted to congregate as such, we must nonetheless embrace
this time as an opportunity to do all that we can to increase our care for one another,
and the greater community in which we live, and bear responsibility.
His Holiness, our Serbian Patriarch Irinej, has given us a perfect example of how we are to
surrender ourselves in humble obedience, by realizing the seriousness of the situation, with
regard to the presence of the pandemic. As he has accepted the advice of doctors, i.e.,
infectologists and epidemiologists, he calls upon us to strictly adhere to the prescribed
measures of protection from coronavirus. Relative to the same, he decided by his personal
example, as an elderly citizen, to demonstrate how one should sacrifice and adhere to
necessary restrictive measures prescribed by experts and State institutions.
Therefore, the Church presently calls upon us, as the source of blessings, to nurture us in
the commandments of Christ and lead us to His Kingdom. As the Church tells us when to
fast, and when not to fast, we listen and do our best to obey these instructions. In like
manner, when the Church now gives us instructions, as set forth above, we listen and must
do our best to obey Her directives.
Let us accept these restrictions as another, necessary, Lenten effort, another podvig for
these trying times, supplementing and complimenting the traditional Lenten virtues of
prayer, fasting and caring for one another through almsgiving and acts of love and mercy
towards those around us
We are all truly responsible for one other, as the Venerable Silouan of Athos said, “My
brother is my life.” May our Lord grant that we continue this Lenten journey, honoring His
Life-giving and Saving Passion with faith and courage, as we make necessary sacrifices for
the physical and spiritual well-being of all, in light of His Glorious Resurrection.
These updated directives supersede those previously posted and distributed.
With Archpastoral blessings and Paternal love,

Bishop of Eastern America

+Irinej