Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве – To our Most Beloved Clergy, Monastics and Faithful

Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима
Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је својим службеним актом бр.
254/1, од 28. марта 2020. године, издао званично Саопштење (прилог), у коме се јасно
и недвосмислено налаже, да се света богослужења у светим храмовима и на
отвореном простору морају обављати без присуства верних. Иако је овај указ дошао
на инсистирање Владе Републике Србије, исто је одавно на снази у многим
државама које обухвата Епархија источноамеричка и целим Сједињеним Америчким
Државама, као и у већини светских места.
Од пресудног је значаја да наше парохије, свештенство и верни народ, а тако и све
наше монаштво, учине све што је у оквиру вере и разума како би одржали сигурност
наших парохија и манастира и оних који се у њима моле. Не може дакле постојати
изузетак од овог правила!
Стога ће до даљњег, упутствa из поменутог Саопштења Светог Архијерејског
Синода, бити у потпуности спроведена у Нашој богомчуваној Епархији
источноамеричкој, заједно са свим Нашим досадашњим упутствама везаним за исто.
Колико год болно било, морамо бити у јединомислију током ове безпреседанске
пандемије, будно пазећи на речи Светог Писма:

„И ако страда један уд, с њим страдају сви удови;

а ако ли се један уд прославља, с њим се радују сви удови“ (I Кор.12,26).
Помолимо се усрдно за боље дане и светлију будућност, и за што скорију успоставу
самога живота, када ће Сунце Правде стати у крај овој нашој патњи.

С Архијерејским благословом и очинском љубаљу,

+Иринеј

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

To our Most Beloved Clergy, Monastics and Faithful

of the God-protected Diocese of Eastern America of the Serbian Orthodox Church
The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church on the basis of its official Act
No. 254/1 of March 28, 2020, has issued a formal Communiqué (attached), which clearly and
unambiguously states that all divine services in churches and in the open air are to be
celebrated without the presence of faithful. Though this directive is put forth at the urging
of the Government of Serbia, the same has already been in effect in many states in our
Diocese and in the United States of America, as well as most locations throughout the
world.
It is critically important that our parish communities, clergy and their faithful, as well as our
monastics, do all that is within faith and reason to maintain the safety of our parishes and
monasteries and those who worship therein. There can be no exception to this rule!
Therefore, the directive in the aforementioned Communiqué of the Holy Synod will be
implemented, until further notice, in the God-protected Diocese of Eastern America, in
tandem with relevant directives that we have issued up until the present. Painful as it is, we
must be spiritually united during this unprecedented pandemic, ever heeding the words
of Holy Scripture:

“If one member suffers, all suffer together with it;
if one member is honored, all rejoice together with it” (I Cor. 12:26).

Let us all earnestly pray for better times and a radiant future, when the Sun of
Righteousness will put an end to this suffering, and for the expedient restoration of Life
itself.

With Archpastoral blessings and Paternal love,

+Irinej

Bishop of Eastern America