ARCHPASTORAL WORD FOR PASCHA-АРХИПАСТИРСКА ВАСКРШЊА ПОРУКА

ARCHPASTORAL WORD FOR PASCHA

IRINEJ

BY THE GRACE OF GOD

BISHOP OF EASTERN AMERICA

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

Most beloved clergy and monastics, sons and daughters,

faithful children of the God-protected Diocese of Eastern America and our Holy Church!

We greet you on this most radiant and most joyous Feast of Feasts –

Christ’s Resurrection from the dead, with the all glorious and ever-resounding Christian greeting:

CHRIST IS RISEN!

Emanating from a paternal heart overflowing with Paschal joy, We join in proclaiming the triumphant newness of life, inspired by the words of Saint John Damascus:

“Come on this chosen Day of the Resurrection,

Let us partake of the new fruit of the vine.

Let us share in the divine rejoicing of the Kingdom of Christ,

Praising Him as God forevermore.”

 (Paschal Canon—Song 8)

Most beloved, come on this chosen Day of the Resurrection and joyously partake of the new fruit of the vine, ever praising and glorifying the Risen Lord! Let us share in the divine rejoicing of this most holy Paschal morning and become partakers of the Kingdom of Christ. For this dawn gives birth to the sun of a New Day and with it, true freedom in the Son, who sits upon the throne saying: “Behold, I make all things new!” (Rev. 21:5). Christ is Risen and brings us joy! Christ is Risen, beloved, so that we may abide with Him in the unfading day of His Heavenly Kingdom! Christ is Risen, and with Him the First Day of a New Creation, in which truth and justice radiate with new brilliance, uniting the scattered, and restoring them to the glory of His Resurrection! 

Precisely, one hundred years ago, beloved, a new vine was planted for the Serbian Orthodox Church in the United States of America and Canada. In the Year of our Lord 1921, the Holy Bishop Nicholai of Zhicha and Ochrid arrived for the second time in the United States of America. Then, for the first time, a hierarch of the Serbian Orthodox Church stepped foot on these shores. Through the efforts of this bishop and saintly man of God, the first Diocese of the Serbian Orthodox Church in the United States of America and Canada was formed of our scattered parishes. Let us rejoice and be proud today, and grateful to the Risen Christ, as our Church on this Continent was established by a saint!

Therefore, come on this chosen Day of the Resurrection, in which, according to the words of the holy Bishop Nicholai:

“The frozen gather round the fire; the famished gather round the table; those who have endured great suffering through the long night rejoice at the sunrise; those exhausted by fierce battles cheer an unexpected victory. Risen Lord, You have, by Your Resurrection, become all things to all persons! Most rich King, You have, with one gift filled all the empty hands stretched heavenward! Heaven rejoices, and the earth rejoices! Heaven rejoices as a mother rejoices when she feeds her hungry children; the earth rejoices as children rejoice on receiving nourishment from their mother’s hand!”

Let all sorrow dissipate, as the holy confessor, St. Barnabas of Hvostna, the first American-born Serbian hierarch, clearly states: “There is no sorrow to which sin is not the cause. Therefore, freeing yourself from sin means to be wedded unto joy!” And being wedded unto joy is possible only in unity with Him, who defeated the last enemy of humankind – death, which had held us in the yoke of slavery. “It is for freedom that Christ has set us free”, advocates the Apostle to the Gentiles (Gal. 5:1).

And again, beloved, rejoice in our unity in Christ, Risen from the dead, for He is the firm foundation of our lives and our salvation. Rejoice in the community built upon Him – our Holy Church. He alone is our sure source of freedom from sin. At this time, as we celebrate the Centennial Year of the inception of our first Serbian Orthodox Diocese in the United States of America and Canada, with hearts filled with truth and love, let us exclaim:

CHRIST IS RISEN!

INDEED, HE IS RISEN!

Given in New York, at Pascha, in the Year 2021.

YOUR FERVENT INTERCESSOR BEFORE THE RISEN CHRIST,

          +IRINEJ

BISHOP OF EASTERN AMERICA

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH


ИРИНЕЈ

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

 Најљубљеније нам свештенство и монаштво, синови и кћери,

верна чада богомчуване Епархије источноамеричке и наше Свете Цркве!

Поздрављамо Вас на овај најсветлији и најрадоснији Празник над празницима – Васкрсење Христово из мртвих, свеславним и велегласним хришћанским поздравом:


ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Из Нашег очинског срца препуног пасхалне радости, придружујемо се јављању победоносне новѝне живота, надахунути речима Светог Јована Дамаскина:


Ходите винограду новога рођења,

божанскога весеља у нарочитом дану Васкрсења,

Царству Христовом сјединимо се,

 опевајући Њега као Бога у векове.
(Пасхални канон – 8 песма)

Најљубљенији, ходите данас и са радошћу на овај нарочити Дан Васкрсења, причестите се новим плодом виноградарским, вечно благодарећи и славећи Васкрслог Господа! Пођимо данас у сусрет освиту јутрењаВаскршње радости, и постанимо причасници божанског весеља Царства Христовог! Јер ова Васкршња зора рађа сунце Новога Дана, а са њим и истинску слободу у Сину, који седи на престолу и говори: Ево, све чиним новим! (Отк. 21, 5). Христос Васкрсе и радост донесе! Христос Васкрсе, најљубљенији, ради живота нашег у незалазном дану Царства Небеског! Христос Васкрсе, а са Њим и први дан нове твари, у коме истина и правда сијају новим сјајем, сједињавају расејано, и враћају га слави Васкрсења Његовог!

Пре тачно сто година, љубљени, нова лоза Српске Православне Цркве би посађена на тлу СједињенихАмеричких Држава и Канаде. Године Господње 1921. Свети владика Николај Жички и Охридски, по други пут стиже у Сједињене Америчке Државе. По први пут на америчко тло тада ступа један јерарх Српске Православне Цркве. Подвизима овог епископа и светитеља Божјег, од наших расејаних парохија створена је прва епархија Српске Православне Цркве у Сједињеним Америчким Државама и Канади Будимо данас, и због тога радосни и поносни, и Васкрслом Христу благодарни што је нашу Цркву на овом континенту основао светитељ!

Тога ради, дођите на овај нарочити Дан Васкрсења, у коме се, по речима светог владике Николаја:

„Озебли скупљају око огња; огладнели сабирају око трпезе; намучени у дугохоћној тами радују изласку сунца; изнурени претешком борбом кличу изненадној победи. О Васкрсли Господе, како си Васкрсењем Твојим постао све свима! О пребогати Царе, како си једним Твојим даром напунио све празне руке пружене к небу! Радује се небо, радује се и земља. Радује се небо као што се мајка радује када храни своју оглагднелу децу; радује се земља као што се деца радују када примају храну из руку своје мајке.“

Нека се сва туга распрши, како свети исповедник Варнава Хвостански, први српски јерарх рођен на америчком континенту, говори: Нема туге којој грех није узрокСтога, бити ослобођен од греха значи бити овенчан радошћу! А овенчан радошћу могуће је само ако смо у заједници са Оним који је победио последњег непријатеља људског рода – смрт, која нас је држала у јарму ропства. Христос нас је ослободио да стојимо у слободи, поручује нам Апостол незнабожаца (Гал. 5,1).

И опет, љубљени, радујте се нашем јединству у Христу, Васкрслом из мртвих, јер је Он чврсти темељ наших живота и нашега спасења. Радујте се у заједници изграђеној на Њему – нашој Светој Цркви. Само је Он наш поуздан извор слободе од греха. У ове дане када прослављамо стоту годишњицу од оснивања наше прве Српске Православне Епархије у Сједињеним Америчким Државама и Канади, са срцем пуним истине и љубави, узвикнимо:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Дано у Њујорку, о Васкрсу 2021. године.

ВАШ УСРДНИ МОЛИТВЕНИК ПРЕД ВАСКРСЛИМ ХРИСТОМ,

          +ИРИНEJ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ